Acció feta des del port de Torredembarra


Acció feta des del port de Torredembarra el 20-10-2008 amb el veler Diosa Maat fins a la desembocadura del Gaià pel cabal ecològic i la protecció del litoral.